Silva Rerum

Dziś jest środa, 2 września 2015 r.
Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. Guy de Maupassant
Zaloguj! Pobierz jako PDF! Wydrukuj!

Heinrich Heine

* * *

z niemieckiego Robert Stiller

Dziecko! to by cię zgubiło
I ja sam się o to staram,
By serduszko twoje dla mnie
Nie zajęło się pożarem.
Lecz osiągam to tak łatwo,
Że aż smutno mi bez mała
I czasami jednak myślę:
Gdybyś jednak mnie kochała!

* * *

z niemieckiego Robert Stiller

Kochali się i nie chcieli
Nic sobie wyznać najprościej,
I spoglądając wrogo
Oboje ginęli z milości.
Rozstali się i już tylko
W snach się widzieli czasami.
Byli od dawna umarli
I nie spostrzegli się sami.

* * *

z niemieckiego Leopold Lewin

Tak pięknie błyszczy słońce o zachodzie,
ale piękniejszy twoich oczu blask.
Zorza wieczorna i twe jasne włosy
wpromieniowują smutek w moje serce.

Zorza wieczorna oznacza rozstanie
i noc dla serca, i serdeczny ból.
I wnet popłynie od serca mojego
do jasnych oczu twych dalekie morze.

* * *

z niemieckiego Stanisław Łempicki

Śniłem ja miłość jak pożar okrutną,
mirty — rezedy — piękną w lokach głowę.
I wargi słodkie śniłem — z gorzkim słowem,
i pieśni smutne pod melodię smutną.

Zbladły i znikły sny moje jak dymy;
znikła najdroższa moja mara senna.
Zostało tylko, co dusza płomienna
w te miękkie niegdyś przetopiła rymy.

Tyś mi została, sieroca ma pieśni!
Dziś i ty uleć w ślad za zgasłym śnieniem.
A gdy je spotkasz — pozdrów je mym tchnieniem:
Wiatr ślę cieniowi, co jak wiatr się prześnił.
Heinrich Heine

Christian Johann Heinrich Heine (1797-1856)

Wybitny poeta niemiecki. Pochodził z żydowskiej rodziny kupieckiej. Po ukończeniu studiów prawniczych 1825 przyjął chrzest ewangelicki. Z powodu kłopotów z cenzurą i szykan emigrował 1831 do Paryża, gdzie zmarł po kilkuletniej ciężkiej chorobie. Zwolennik demokracji, przeciwnik pruskiego feudalizmu, posługujący się nierzadko ostrą krytyką i ironią. Należał do formacji romantycznej, ale różnił go od niej radykalizm polityczny. Nawiązywał m.in. do twórczości ludowej i romantycznej uczuciowości.

Wiersze z wczesnego okresu, jak Cierpienia młodzieńcze (1821), Intermezzo liryczne (1822), Powrót (1824) opublikował w głośnym zbiorze Księga Pieśni (1827, wydanie polskie 1880). Pośród tomów poezji szczególnie znane są: Atta Troll - Sen nocy letniej (1843, wydanie polskie 1887), Neue Lieder (1844), poemat satyryczny Niemcy. Baśń zimowa (1843), Romancero (części 1-3, 1851). Szkice, rozprawy, eseje i publicystykę reprezentują m.in. Obrazy z podróży (1826-1831, wydanie polskie 1879), Französische Zustände (1832), Die romantische Schule (1836), Der Salon (tom 1-4, 1833-1840), O Polsce (1823, wydanie polskie 1914). Wybory w języku polskim: Statek niewolników (1951), Noce florenckie (1951), Poezje wybrane (1951), Dzieła wybrane (tom 1-2, 1956).


blog comments powered by Disqus